Alaninda Uzmanlik

GPA Hukuk Ortakları 2006 yılından bu yana, değişik kademelerde, özel ve kurumsal müşterilerine teknik ve hukuki danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. Ekip üyelerimizin deneyimleri daha önce faaliyet gösterdikleri hukuk büroları ve tanınırlığı taninirligi olan çok uluslu şirketler ve kurumlardaki çalışmalarına dayanmaktadır. Müvekkillerimiz ekibimizin bu engin deneyimine güven duymaktadır.

Kapsamli Hİzmetler

Geniş hizmet alanlarını kapsamak ve karmaşık durumları yönetmek için, büromuzun sahip olduğu kaynaklar ve bilgileri yasal zeminde incelemek ve çerçeveye oturmak için; alanında uzman hukukçularımız avukatlarımız ve denetmenlerimiz, mesleki hizmetlerimiz ve yasal uzmanlıklarımız, müşterilerimizin yerel ve uluslararası ilgi alanlarına öncelik vermektedirler.

Deneyİmlİ Hukukcular

GPA Hukuk Bürosu, her zaman müşterilerin ihtiyaçlarını göz önünde bulundurarak, şirket kuruluşundan kapanışına kadar anahtar teslim çözümler sunmaktadır. Avukatlarımız sadece kanunları bilen ve müvekkillerimize ne yapamayacaklarını bildiren avukatlar değillerdir. İş hayatını anlayan ve bilen, bu doğrultuda müvekkillerimizin hedeflerini güvenli, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirmelerine yardımcı olan yasal becerilere sahip hukukçulardır.

Hİzmetler

Müvekkillerimizin hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olarak için, karmaşık yasal sorunlara esnek çözümlerle etkin bir şekilde yanıt veriyoruz. Çalışma alanlarımız ceza ve ticaret hukukudur. Strasburg'daki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Lüksemburg'daki Avrupa Birliği Mahkemeleri de dahil olmak üzere tüm mahkemelerde ve tahkim kurumlarında dava açmak ile birlikte, kamu alanının her kademesinde yer almaktayız.

Uluslararasi Tahkim ve Arbitraj

Ticari yargının herhangi bir aşamasında, uzlaşma imkanlarının hukuki yardıma, tahkim yargılamasında veya hukuki ve ticari mahkemelerde temsil edilmesine kadar uzanan çeşitli konularda danışmanlık ve yardım sağlıyoruz.

Ticaret Hukuku

Şirketleri kurmak ve yönetmek için kapsamlı yardım hizmetleri sunuyoruz. Her türlü ticari sözleşmelerin, birleşme ve devralmaların, iflasın, kurumsal yönetimin, davaların, arabuluculuk ve tahkimlerin geliştirilmesine ve müzakere edilmesine yardımcı oluyoruz.

Ceza Hukuku (Hukuksal Suç)

Ekonomik ve mali suç alanlarında uzmanlaşmış, cezai konularda kapsamlı hukuk hizmetleri sunuyoruz. Avukatlarımızın kamu sektöründe daha önceki mesleki deneyimleri, üst düzey uzmanlığa dönüştürülmekte ve vakalara multidisipliner bir yaklaşım getirmektedir.

AB Hukuku

Avukatlarımız Avrupa Birliği yasasında sağlam bir altyapıya sahiptir ve müşterilerimizin çıkarlarını korumak için gerektiğinde harekete geçmekteyiz. Özellikle iç pazarın işleyişine dair kurallar, rekabet, medeni ve cezai konularda karşılıklı tanınma konularında yetkinliğe sahibiz.

Füzyon Ve Satin Alma

Bir işlemin tüm aşamalarında, ilgili şirketlerin değerlendirilmesinden başlayarak, işlemin en uygun şekilde yapılandırılması, sözleşme öncesi belgelerin hazırlanması, sözleşmenin müzakere edilmesi ve sonuçlandırılması yoluyla yasal yardımda bulunuyoruz.

Kamu Alim ve Fİnansman

Biz, kamu alımlarında müzakere ve dava yasal çerçeve izinlerinin değerlendirilmesi, gerekli evrakların hazırlanması, yardım dahil Avrupa finansmanı ile kamu-özel ortaklıkları, taviz ve projeleri, uzman tavsiyesi sunuyoruz. Kamu alımları, kamu-özel sektör ortaklığı, imtiyazlar ve yasal çerçeve değerlendirmesi, yetkilerin alınması, gerekli belgelerin hazırlanması, müzakerelerde yardım ve davaların açılması dahil olmak üzere Avrupa fonları ile projeler ve uzmanlık hizmetleri sunmaktayız.

Deneyim

Avukat Doktor Laurentiu Gorun ve GPA Hukuk üyeleri, yasal sektördeki, hem hukuki hem de hukuki açıdan hem davalarda hem de yönetmelikte çok büyük tecrübeye sahip olmakla beraber, müvekkillere 12 yıldan fazla bir süredir asiste ediyorlar.

Müvekkillerimizin vize alma, vatandaşlık, mahkemelere, yanı sıra kurumsal borç geri alma, istihdam ve vergilendirme ile ilgili konularda tavsiye, vize alma, izin ve izin alma, dağıtım anlaşmaları, davalar ve temsilciler ile düzenleyici otoritelerin hazırlanması ve müzakere edilmesinden geniş bir yelpazede hizmetler sunmaktayız. Şirketimizin yüksek profilli dava projeleri ve iş hukuku konusundaki kapsamlı çalışmaları, uzmanlığımız ve yenilik kabiliyetimizle birlikte, müvekkillerimize profesyonel ve uzman tavsiyelerine erişim sağlamaktadır.

GPA Hukukunun son deneyimleri şunları içerir:

+

Yüksek profilli kişilerin mahkeme müzakereleri ve davalarında ulusal ve yerel gazetelere karşı başarılı bir şekilde desteklenmesi ve temsil edilmesi;

+

Ulusal kurumların, hizmet sağlayıcılarına karşı ihtilaflarda, önemli miktarlarda ve hem yasal maliyetlerin hem de anlaşmanın fiyatının geri kazanılmasında başarılı bir şekilde desteklenmesi ve temsil edilmesi;

+

Ulusal Dürüstlük Dairesi nezdinde belediye başkanları, Parlamento üyeleri ve eski hükümet temsilcilerinin yanı sıra mahkemelerin önünde başarılı yardım ve temsili;

+

İlaç endüstrisi ülke çapındaki dağılımı için müzakerelerde en büyük üreticilerinden birinin yardım ve temsili;

+

Büyük gayrimenkul projelerinin satın alınması ve zincir eczanelerinin alınması için gayretin yasal hakkı;

+

Farklı ürün türlerinin üretilmesi, lisanslanması ve dağıtılması için pazarlama yetkilerinin alınması, yetkilendirmelerin alınması ve yasal gerekliliklere uyum sağlanması için destek;

Madencilik sitelerinin başlangıcından, kullanımından ve yönetiminden müşterilere hukuki destek ve temsil

İletİşİme Geçİn

Ekibimiz sadece yasal hizmetler sağlamakla kalmaz ve sadece uzmanlık bilgisine güvenmez. Müvekkillerimizin faaliyetlerini bir bütün olarak anlamak, müşteri için karlı bir durum yaratmak ve önerdikleri her bir kişi veya kuruluşa uygun entegre çözümler sunmak zorundadır. Bu yüzden sadece uygulamacılarla kapsamlı pratik deneyim ve kapsamlı eğitim ile çalışıyoruz.

Uzmanlarımız, geniş bir yelpazedeki faaliyet alanlarında zengin bir deneyime sahip olarak, müşterilerimiz tarafından seçilen yolda tüm yolculuğumuz boyunca müşterilerimize katılmaya çalışıyorlar.

Konum: Romania, Bucuresti, Sector 5,
Bulevardul Natiunile Untie Numarul 4,
Bloc 107A, Etaj 9
Telefon: +40 310 699 292/3/4
Faks: +40 310 699 295
Image description